fbpx Skip to content

Evaluare psihologică pentru copii

Află mai multe despre copilul tău

Evaluare psihologică pentru copii

Evaluarea psihologică reprezintă investigarea și evaluarea modului în care funcționează psihicul unei persoane. Se realizează în condiții de liniște și confidențialitate. Prezența altor persoane decât pacientul și psihologul este acceptată doar în cazul în care starea medicală a pacientului nu îi permite să răspundă la întrebările care i se pun.

Evaluarea psihologică clinică urmărește stabilirea clară a tipului de tulburare, în urma căruia psihologul indică variantele de abordare a situației în cauza (consultarea unui alt specialist: psihiatru, neurolog, cardiolog, etc) în vederea stabilirii unui tratament medicamentos sau a psihoterapiei. Psihologul clinician nu poate să prescrie medicamente, el doar recomandă pacientului investigarea de către medicul specialist.

În urma evaluării psihologice se eliberează un raport psihologic de evaluare timbrat (acesta este un document oficial care se folosește în relație cu alte instituții sau persoane).

În cadrul clinicii Alegria puteți beneficia de evaluare psihologică pentru Comisia de Handicap, Comisia de Evaluare a Capacității de Muncă sau evaluări psihologice pentru copii, necesare pentru CMBRAE, comisiile de specialitate.

Interviul clinic și obiectivele acestuia

Interviul clinic este cea mai importantă metodă de colectarea a datelor în cadrul evaluării psihologice a copilului. Practic, fără datele culese prin interviu, rezultatele la testele psihologice rămân doar date seci și fără un înțeles clar. Informațiile obținute prin interviu se utilizează ca o modalitate de verificare a înțelesului și validității rezultatelor la testele psihologice. În plus, interviul clinic furnizează informații importante ce nu pot fi obținute prin niciuna dintre celelalte metode de psihodiagnostic clinic.

Nu trebuie să confundăm interviul clinic cu o simplă conversație. Spre deosebire de conversație, interviul clinic are o secvențialitate clară și este organizat în jurul unor teme specifice și relevante pentru scopul diagnosticului clinic.

Obiectivele generale ale interviului clinic sunt:

 • să stabilească o relație de colaborare între clinician și client care să ducă la obținerea de informații relevante din punct de vedere clinic;
 • sa ajute clinicianul în încercarea sa de a culege informații clinice care nu pot fi obținute cu ușurință prin alte metode;
 • să ajute atât clinicianul cât și clientul să înțeleagă mai bine simptomatologia clinică;
 • să furnizeze linia directoare în procesul de terapeutic.

Pentru atingerea acestor obiective este esențial ca psihologul clinician să adopte o atitudine de direcționare și control al interviului, precum și cunoașterea amănunțită a domeniilor și temelor ce trebuiesc atinse pe parcursul interviului.

evaluare psihologica copii
evaluare psihologica copii
evaluare psihologica copii

Tipuri de evaluare psihologică în cadrul clinicii Alegria

Scala de Inteligență Wechsler pentru Copii – ediția a patra (Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition) este un instrument clinic, administrat individual, care evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. Scala WISC-IV oferă o măsură a funcționării intelectuale generale (CIT), respectiv permite analiza a patru indici cognitivi: Indicele Ințelegerii Verbale (IIV), Indicele Raționamentului Perceptiv (IRP), Indicele Memoriei de Lucru (IML) și Indicele Vitezei de Procesare (IVP). În plus, față de subteste și scorurile compozite oferite de indici, mai este posibilă calcularea unor scoruri aditțonale procesuale, care oferă informații detaliate despre performanța copilului.

Caracteristici ale copiilor supradotați de vârste mici includ niveluri ridicate de energie și curiozitate intensă. Copiii supradotați, de asemenea, au tendința de a ajunge și depăși etape de dezvoltare mai devreme decât alți copii. Asta înseamnă că pot merge pe jos sau pot vorbi mai repede decât alți copii. Cu toate acestea, nu toți copiii supradotați depășesc de timpuriu etapele. De fapt, uneori, aceștia pot rămâne mai în urmă decât alții. De exemplu, unii copii supradotați nu încep să vorbească decât după ce au împlinit doi ani.

Copilul supradotat are un vocabular bogat, prezintă eficiență în comunicarea scrisă și vorbită, îi place să citească și să dezbată materialele citite, are un nivel de creativitate ridicat, învață cu ușurință și aprofundează cu pasiune domeniile în care are interes, găsește plăcere în activitățile intelectuale, manifestă gândire critică, abstractă, flexibilă, curiozitate, perseverență, dă răspunsuri neașteptate la probleme, memorează cu mare ușurință ceea ce îl interesează, nu are rabdare cu activitățile de rutină, are o inteligență emoțională ridicată și se impune cu ușurință, fiind perceput de alții ca lider.

De asemenea, un raport de evaluare a inteligenței (IQ) trebuie să se regăsească printre documentele solicitate de Comisiile de evaluare din cadrul Direcțiilor Județene de Protecția Copilului, pentru a obține un Certificat de încadrare în grad de handicap.

Măsurarea abilităților copiilor se realizează de către unul dintre psihologii noștri specializați în psihologie clinică.

Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA) cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competențelor, a funcționării adaptative și a problemelor copiilor și adolescenților într-o manieră facilă și eficientă.

Utilizând chestionarele ASEBA, se pot obține rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competențe, comportamente adaptative și probleme. Spre deosebire de majoritatea scalelor standardizate, chestionarele ASEBA permit obținerea unor descrieri individualizate, acestea incluzând și întrebări deschise care vizează punctele tari și aspectele îngrijoratoare legate de comportamentul copilului evaluat.

Pe baza scalelor ASEBA, se poate evalua funcționarea adaptativă a copiilor între 6 și 18 ani și următoarele categorii de probleme:

 • anxietate/depresie
 • însingurare/depresie
 • acuze somatice
 • probleme de relaționare socială
 • probleme de gândire
 • probleme de atenție
 • neatenție, hiperactivitate/impulsivitate
 • comportament de încalcare a regulilor
 • comportament agresiv

În termenii criteriilor DSM, aceste probleme acoperă următoarele tulburări: tulburări afective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziționist, tulburări de conduită.

Evaluarea se realizează de către unul dintre psihologii noștri specializați în psihologie clinică.

Testul Portage face parte din „Setul de instrumente Psihologice pentru Expertizarea și Evaluarea Copiilor/Elevilor în vederea Orientării Școlare” aprobat prin hotărârea Guvernului nr 218/7.03.2002.

Prin testul Portage putem evalua motricitatea și psihomotricitatea copiilor mici și poate fi de ajutor în două mari direcțîi:

 1. are avantajul că prin întrebări, ne poate crea o idee asupra aptitudinilor și stadiului la care ar trebui să se afle copilul la o anumită vârstă și unde anume este copilul în mod real în momentul evaluării;
 2. o a două direcție este evaluarea efectivă a copilului la o anumită vârstă, ceea ce ne poate da o imagine destul de exactă asupra zonelor pe care copilul nu le acoperă și unde acesta are nevoie de ajutor.

Această evaluare ne va crea un mare avantaj în timp astfel încât, dacă îi vom face o evaluare la fiecare 2-3 luni, vom avea o imagine mult mai exactă despre evoluția copilului. De cele mai multe ori un părinte are tendința să spună:”copilul meu evoluează”. Problema apare atunci când părintele este întrebat: „cât/cum a evoluat”?

Există două concepte pe care orice test de evaluare, inclusiv testul Portage, le ia în considerare: vârstă cronologică a copilului, care reprezintă vârstă biologică, și, cel de-al doilea concept, vârstă mentală a copilului sau vârstă la care este copilul din punct de vedere al dezvoltării în momentul evaluării. În general, toți copiii au anumite cunoștințe și o anumită dezvoltare în câteva zone, proprii fiecărei vârste. De aici pleacă conceptul de „vârstă mentală”, care reprezintă în fapt un cumul al tututor cunoștințelor/ aptitudinilor/ comportamentelor/ limbajului pe care un copil le are la o anumită vârstă.

În testul Portage  (că la marea majoritate a testelor de evaluare) există 5 secțiuni care cuprind întrebări în funcție de stadiul normal de dezvoltare al unui copil. Acestea sunt: SOCIALIZARE, LIMBAJ, AUTOSERVIRE, COGNITIV, MOTOR.

Scala de Anxietate Multidimensională Pentru Copii (MASC, Multidimensional Anxiety Scale for Children) este un instrument psihometric ușor de administrat, care evaluează multiple dimensiuni ale anxietății la copii și adolescenți.

În condițiile în care cadrul conceptual al tulburărilor anxioase ale copilăriei evoluează, atât clinicienii cât și cercetătorii sunt confruntați cu sarcina dificilă de a distinge între anxietatea patologică și fricile care reprezintă o parte a procesului normal de dezvoltare. Pe baza unei literaturi considerabile, validând diferite clustere de simptome, manualul DSM-IV-TR, include patru tulburări de anxietate cu debut în copilărie: tulburarea de anxietate generalizată, fobia socială, mutismul selectiv și anxietatea de separare.

În general, fricile devin patologice când sunt excesive, nu reprezintă o etapă a procesului normal de dezvoltare, sau sunt asociate cu comportamente de coping dezadaptative. Având în vedere că prevalența anxietății cu debut în copilărie nu este cunoscută la nivelul populației, crearea unui instrument de evaluare a anxietății la copii și adolescenți este cu atât mai importantă. MASC a fost dezvoltat că și un instrument de screening practic și eficient pentru măsurarea anxietății la copiii cu vârstele cuprinse între 8 și 19 ani.

MASC este un chestionar ușor de administrat ce evaluează dimensiunile majore ale anxietății la copii și adolescenți. Chestionarul include o formă prescurtată – MASC-10 – ce poate fi utilizată în situații speciale în care este necesară o evaluare rapidă (pe baza a 10 itemi) a simptomelor de anxietate.

Indicele de Inconsistența este util în identificarea răspunsurilor aleatoare, în timp ce Indicele Tulburărilor Anxioase este util în identificarea subiecților care se încadrează în categorii diagnostice și pot beneficia de o evaluare clinică mai detaliată. MASC utilizează o scala Likert în patru trepte pe baza căreia participanții sunt solicitați să evalueze fiecare item cu privire la propria experiență. MASC necesită un nivel de comprehensiune corespunzător clasei a patra pentru citirea itemilor.

Testul Kohs, al cuburilor, este una dintre cele mai consacrate metode de screening a abilitatilor cognitive. Interesant este ca, desi oglindeste o abordare atât de veche, testul în sine nu s-a devalorizat, ci, dimpotriva, a fost absorbit ca proba de sine statatoare în multe din bateriile comprehensive de testare a inteligentei.

Testul este util îndeosebi în situatiile în care este necesara o evaluare rapida, orientativa, pentru copii sau adolescenti, desi proba poate fi utilizata si în interactiunea profesionala cu adultii.

Testul este complet lipsit de încarcatura verbala: itemii pot fi rezolvati si evaluati, iar instructiunile pot fi transmise fara nici un recurs la verbalitate; de aceea testul este extrem de util în acele contexte în care capacitatea de verbalizare a subiectului ar putea ridica probleme.

Testul se remarca si prin rapiditate: cea mai mare parte a testarilor, mai ales atunci atunci când scopul este într-adevar cel de screening, se încheie sub 25 de minute. Adesea, la testarea copiilor sub 10 ani, timpul mediu pentru testare este de chiar 15 minute.

Testul Kohs este ideal pentru interactiunea cu copiii. Sarcina este perceputa drept joc, ceea ce face mai posibila decât probabil cu orice alt test, evaluarea in vivo, fara inducerea unui climat de examinare.
Instrumentarul (setul de cuburi) care însoteste acest manual, ca si fisa de scorare, sunt realizate la standarde înalte de calitate si vor oferi atât psihologului, cât si subiectului sau o experienta placuta în utilizare.

Testul cuburilor este tributar, în forma sa originala, acelei conceptii asupra masurarii inteligentei, care presupune ca aceasta este un raport între vârsta mentala a persoanei evaluate si vârsta ei fizica.

Testul SCQ cunoscut anterior sub denumirea de Autism Screening Questionnaire (ASQ), acest instrument concis ajută la evaluarea abilităţilor şi funcţionării sociale a copiilor care pot suferi de autism sau de alte tulburări din spectrul autismului.

Chestionarul poate fi utilizat pentru a evalua orice persoană cu vârsta peste 4 ani, atât timp cât vârsta sa mentală este peste 2 ani. Chestionarul este disponibil în două variante – Pe parcursul întregii vieți – legat de evaluarea de-a lungul vieţii (Lifetime) şi Actual – legat de evaluarea situaţiei curente (Current). Fiecare dintre formulare cuprinde 40 de întrebări la care este solicitat un răspuns dihotomic. Ambele variante pot fi administrate direct părintelui .

În plus faţă de aplicabilitatea de screening şi cea educaţională, testul poate fi de asemenea utilizat pentru a compara nivelurile simptomaticii pentru – copii cu tulburări de limbaj sau tineri cu stări medicale care pot fi asociate cu tulburări din spectrul autismului

Ce ne indica scalele acestui test?

 • Interacţiuni sociale reciproce (cum ar fi zâmbetul social, interesul faţă de alţi copii şi oferirea de sprijin celorlalţi);
 • Comunicare (incluzând folosirea gesturilor convenţionale, a schimburilor de replici şi a exprimărilor stereotipice);
 • Pattern-uri de comportament restrâns, repetitiv sau stereotipic (incluzând interesele restrânse şi preocupările neobişnuite);

Suplimentar, SCQ include o întrebare despre auto-agresivitate şi o întrebare despre funcţionarea curentă a limbajului persoanei evaluate.

SON-R este un instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani. Avantajul său incontestabil este că face posibilă o evaluare largă a funcționării mentale, fără să fie dependent de abilitățile de limbaj ale copilului evaluat.

SON-R poate fi considerat varianta non-verbală a celebrului WISC
(Wechsler Intelligence Scale for Children), însă a cărui administrare durează mai puțin spre deosebire de WISC.

Pentru că nu implică utilizarea limbajului – este permisă aplicarea lui în cazul copiilor cu probleme sau cu handicap de limbaj, de vorbire sau de comunicare, de exemplu copii care suferă de o tulburare de limbaj, vorbire sau auz, copii surzi, copii cu TSA, copii cu probleme de dezvoltare socială sau copii imigranți, care au o altă limbă maternă decât limba specialistului care realizează administrarea testului.

Scorurile obținute de copil la cele 6 subteste diferite sunt combinate pentru a forma un scor al inteligenței care reprezintă abilitatea copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

Te așteptăm la Clinica Alegria

Fă o programare chiar acum

Dacă ai nevoie de informații suplimentare sau vrei să faci o programare, te invităm să ne contactezi telefonic. Îți vom răspunde cu drag la toate întrebările tale.

psihoterapie copii, psihoterapie adolescenti, clinica alegria

Appointment Form

Abonează-te la newsletter!

Fii la curent cu cele mai noi informații legate de sănătatea mentală, precum și cu evenimentele și proiectele noastre viitoare.